en-UStr-TR
17 Nisan 2014 Perşembe
 

Proje Haritası

Proje faaliyetlerinin başlaması ile birlikte pilot illerde düzenlenen etkinlikler her ilin kendi sayfasında yer alacaktır. Etkinlikler ile ilgili detaylı bilgilere haritada yer alan pilot illeri tıklayarak ulaşılabilir.

 İllerden Haberler

Adıyaman

• Adıyaman AB’nin Gençlere Sunduğu Fırsatlar Eğitimi Gerçekleştirildi

Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi, Kapasite Geliştirme Faaliyetleri kapsamında Adıyaman Valiliği AB Proje Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen Avrupa Birliği’nin Gençlere Sunduğu Fırsatlar Konulu Eğitim 7-8 Mart 2014 tarihlerinde Adıyaman Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından gönderilen uzmanlar eşliğinde 84 gencimize; yurtdışındaki eğitim faaliyetlerine katılabilmelerine, Avrupa Gönüllü Hizmeti yapabilmelerine, başka grup ve kuruluşlarca hazırlanan projelere katılımcı olarak dahil olabilmelerine yardımcı olmak amacıyla iki gün süren bir eğitim gerçekleştirilmiştir. Gençlerimizin Avrupa Birliği temel politikaları konusunda bilgi düzeyini ve AB-Türkiye ilişkileri konusunda farkındalığının artırılmasının yanında uygulamalı Proje Yazma Eğitimi verilerek gençlerin kendi projelerini yazmaları sağlanmıştır.

• Adıyaman Avrupa Birliği ve Sivil Toplum Kuruluşları Eğitimi Gerçekleştirildii

Adıyaman’daki sivil toplum kuruluşlarının Avrupa Birliği konusunda güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve uyum sürecine maksimum düzeyde katkı sağlamaları amacıyla 5 Mart 2014 tarihinde Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik “Avrupa Birliği Ve Sivil Toplum Kuruluşları” konulu eğitim Adıyaman Valiliği toplantı salonunda düzenlenmiştir. İl Daimi Temas Noktası Vali Yardımcısı Murat SÜZEN tarafından başlatılan eğitim Avrupa Birliği Bakanlığından gelen uzmanlar tarafından verilmiştir. 60 Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisinin katıldığı eğitimde Avrupa Birliği’nin STK’lara yönelik prolitikaları, sunmuş olduğu hibe destekleri, hibe programlarına başvur şekilleri, proje uygulama metotlarının anlatılması ve örnek projelerin incelenmesiyle tamamlanmıştır.

Aksaray

• Aksaray’da Hayvancılık İşletmelerinde Çiğ Süt Üretim Kapasitesinin Geliştirilmesi Semineri

Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Kapasite Geliştirme Faaliyetleri kapsamında Aksaray Valiliği AB Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen “Hayvancılık İşletmelerinde Çiğ Süt Üretim Kapasitesinin Geliştirilmesi Semineri”, 28 Ocak 2014 tarihinde Ağaçlı Turistik Tesisleri Melendiz Otelinde 100’ün üzerinde katılımcı ile gerçekleştirildi. Kamu kurum ve kuruluşları, çok sayıda sivil toplum örgütünün ve vatandaşların katıldığı seminerin açılışını, Aksaray Vali Vekili ve İl Daimi Temas Noktası Sayın Kubilay ANT yaptı.

Programa, Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı’ndan Koordinatör Sn. Şebnem GÜRBÜZ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Mühendis Sn. Halil APAYDIN ve Veteriner Hekim Sn. Tevfik Fehmi FIRAT uzman konuşmacı olarak katıldı. Programın öğleden sonraki bölümünde SÜTAŞ tesislerine süt hijyeni konusunda saha ziyareti gerçekleştirildi. Tesis sorumlusu tarafından çiftlikte hayvan refahı koşulları yerinde örneklendirildi ve iyi hijyen uygulamaları ziyaretçiler ile paylaşıldı.

Amasya

Amasya

Antalya

• Antalya: AB ve Türkiye’de Turizm ve Teşvikler Çalıştayı

Antalya Valiliği Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi’nin VABpro Projesi kapsamında 26-27 Mart 2014 tarihlerinde düzenlediği Avrupa Birliği ve Türkiye’de Turizm ve Teşvikler Çalıştayı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Deniz Ticaret Odası, Antalya Rehberler Odası, Antalya Gazeteciler Cemiyeti, Antalya Tanıtım Vakfı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Akdeniz Üniversitesi ve Uluslararası Antalya Üniversitesi’nin katılımıyla Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Kısa adı VABpro olan Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi; illerde Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin daha iyi bir şekilde anlatılması ve bu bağlamda gerçekleştirilecek projelerin desteklenmesini amaçlıyor. Bu amaca yönelik olarak turizm ve teşvikler temasında düzenlenen çalıştay, 24 kişilik davetli grubun katılımıyla gerçekleştirildi. 2 gün boyunca devam eden çalıştayda, ilk gün Vali Yardımcısı Recep Yüksel’in açılış konuşmasını takiben, Doç. Dr. Sibel Mehter Aykın ve Sermin Özduran’ın sunumlarıyla Avrupa Birliği’nin turizm politikası ile Türkiye turizm politikası ve öncelikleri tartışıldı. Ardından, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin turizm alanındaki rekabet gücü Doç. Dr. Meltem Caber ile Erol Karabulut’un yaptıkları sunum eşliğinde katılımcıların tartışmasına açıldı. AB ile Türkiye’nin turizm teşvik sistemlerinin incelendiği ikinci günde, sırasıyla Başak Önsal Demir Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi’nin kültür ve turizm programlarını, Damla Dilber Kılıçaslan 2634 sayılı Kanun çerçevesinde sunulan teşvikleri, Alaattin Özyürek ise turizme yönelik Ajans desteklerini katılımcıların görüşüne sundu.

İlk gününde AB ve Türkiye olmak üzere her iki tarafta da izlenen politikalar ile sektörel yapılanmanın, ikinci gününde ise tarafların turizmi teşvik sistemlerinin ele alındığı çalıştayın son oturumunda, Antalya Valiliği AB Projeleri Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Baki Karaçay’ın moderatörlüğünde, Batı Akdeniz’de Rekabet Gücü Yüksek AB Standartlarında bir Turizm Sektörüne Doğru başlığı altında bir sonraki faaliyet planlaması yapıldı. Son oturumda, çalıştayın temel çıktısı olarak Genişletilmiş Özet ve Katılımcı Görüşleri Kitapçığının yayımlanmasına, çalıştay katılımcılarının Antalya Valiliği himayesinde faaliyetlerini sürdüren Avrupa Birliği Uyum, Danışma, Yönlendirme ve Koordinasyon Kurulu’nun İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker başkanlığında toplanan Turizm Komitesi toplantısına entegre olmalarına, kültür ve turizm programları ile desteklerinin bir panel kapsamında daha geniş bir katılımcı grubuna aktarılması faaliyetinin yürütülmesine karar verildi. Vali Yardımcısı Recep Yüksel’in katılımcılara teşekkür belgelerini vermesini takiben çalıştay sona erdi.

Bartın

Bartın

Denizli

• Denizli İçin Yeni Ufuklar ve Fırsatlar Semineri: Horizon 2020-COSME

Valiliklerde Kapasite Oluşturma Projesi kapsamında, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Konferans Salonunda, 26-27 Mart 2014 tarihinde iki gün süren, "Denizli için yeni ufuklar ve fırsatlar semineri": Horizon 2020-COSME (DENİZLİ) gerçekleştirildi.

Seminerin açılış konuşmaların da, Sayın Vali yardımcısı Ekrem BÜYÜKATA ve İİBF Dekanı Prf. Dr. Hakan AYGÖREN ve Valilik AB ofisi Koordinatörü Hamza KOCATEPE , etkinliğin önemi ve içeriği hakkında görüşlerini bildirdiler. Akademisyenlerden KOBİ sahiplerine, kalkınma ajansı temsilcilerinden proje yapmayı planlayan kuruluşların temsilcilerin katılımcılarının buluşturan seminer başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. KOSGEB, AB Bakanlığı ve VABPRO uzmanlarının ve başka alanlarda uzman kişiler tarafında verilen seminer sonucunda Denizli’nin Brüksel bazlı Horizon 2020 kaynağından yeni imkanlara ulaşması amaçlanmaktadır.

Düzce

Düzce

Elazığ

Elazığ

Erzinsan

• Erzincan’da VABPro kapsamında “AB Uyum Sürecinde Tarım ve Çiğ Süt Üretim Kapasitesinin Geliştirilmesi” konferansı yapıldı.

Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi kapsamında "AB Uyum Sürecinde Tarım ve Çiğ Süt Üretim Kapasitesinin Geliştirilmesi konulu konferans, 1-2 Nisan 2014 tarihinde Erzincan Valimiz Sayın Abdurrahman Akdemir, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, ilgili kamu kurum temsilcileri, Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Akdemir' in açılış konuşmasının ardından Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı Koordinatörü Şebnem GÜRBÜZ ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü' nden Ziraat Mühendisi Cengiz ALPSOY tarafından; 12 No'lu "Gıda Güvenliği Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikaları Faslında Gelinen Aşama ve Yapılması Gerekenler" , "5996 sayılı Veterinerlik Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Konunu ve Getirdikleri" ve "Süt ve Süt Ürünleri Hijyeni" konularında sunumlar yapıldı. Ayrıca TKDK İl Koordinatörü tarafından Tarım alanında verilen Hibeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Konferansın 2. gününde Balacan Süt Ürünleri Tesisleri ziyaret edildi.

Hatay

• Hatay İçin AB Ortak Tarım Politikası (Hatay’da 12. Fasıl) Konulu Seminer 24 Şubat 2014 Tarihinde Yapıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı müktesebatının Avrupa Birliği’ne uyumu gereğince 11.06.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun Ülkemiz ve Hatay için AB Ortak Tarım Politikası’na etkilerini analiz ederek bu kanun çerçevesinde yapılan değişiklikler ile Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında hazırlanan ve DOĞAKA tarafından da desteklenen Hatay ili Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Planı’nın Hatay ili gıda, tarım ve hayvancılık sektörüne etkilerinin anlatılarak farkındalık oluşturulması; bu faaliyet ile Hatay ilinin önemli bir değeri olan tarım alanında, ildeki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının tarımla ilgili Avrupa Birliği standartları ve müktesebatı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olması amaçlanan faaliyet; 24 Şubat 2014 tarihinde Hatay il Özel İdaresi Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Kapasite Geliştirme Faaliyeti kapsamında düzenlenen ‘Hatay için AB Ortak Tarım Politikası Hatay’da 12. Fasıl)’ konulu seminer, Sayın Valimiz M. Celalettin LEKESİZ, MKÜ Rektörü H. Salih GÜDER, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İlçe Kaymakamlarımız, İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürleri ve ilgili personelleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Üniversitenin ilgili dekan, öğretim üyesi ve öğrencilerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik katılımla düzenlenmiş olup; katılımcılara görünürlük faaliyeti kapsamında tükenmez kalem ve bloknot dağıtımı yapılmıştır. Seminerde verilen arada katılımcılara kokteyl verilmiş ve seminer sonunda AB tarım politikalarının ülkemiz ve ilimizdeki etkileri hakkında farkındalık oluşturulmuştur.

Isparta

Isparta

İstanbul

İstanbul

Kahramanmaraş

• Kahramanmaraş Gıda Güvenliği Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikaları Faslı Müzakereleri Çerçevesinde Yeni Süreç Semineri Sona Erdi

Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi, Kapasite Geliştirme Faaliyetleri kapsamında, "Gıda Güvenliği Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikaları Faslı Müzakereleri Çerçevesinde Yeni Süreç " konulu seminer, kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum kuruluşlarından, gıda işletmelerinden, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyesi ve öğrencilerinden oluşan yaklaşık 300 kişinin katılımı ile 5 Mart 2014 tarihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniverisi Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Kahramanmaraş Valiliği AB, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi tarafından Avrupa Birliği Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen seminer kapsamında açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Dr. Erkan BULGAN "81 ilde kurulan AB,Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi'nin yapısına değinerek, Avrupa Birliği sürecinin yerelde doğru anlaşılabilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. Avrupa Birliği sürecinin hayatımızın birçok alanında etkisini göstermeye başladığını, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından geliştirilen Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi kapsamında yapılacak olan seminerin de bu etkiyi görmek açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtmiştir. Seminerin katılımcılar açısından faydalı geçmesini temenni ederek konuşmasını bitirmiştir.

Açılış konusmasından sonra Avrupa Birliği Bakanlığı, Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı Koordinatörü Sayın Şebnem GÜRBÜZ bir faslın açılması ve kapanması için yapılması gerekli olan kriterler üzerinde durularak, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikaları Faslında gelinen aşamalar ve bu konuda yapılması gerekenler hakkındaki sunumunu yapmıştır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden Cengiz ALPSOY ise, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun getirmiş olduğu yükümlülükler üzerinde durmuş ve Çiğ Süt Üretiminde Hijyen ve Mevzuat Uygulamaları hakkında bilgilendirme yapmıştır.

Seminerdeki son sunum ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gıda Tarım ve Hayvancılık Uzmanı Ahmet GÜNGÖR tarafından yapılmıştır. Gıda mevzuatında güncel uygulamalar hakkında açıklamalar yapan GÜNGÖR, özelde baharat, yumurta, ekmek, tuz, bal, gıda katkı maddeleri ve etiketleme üzerine yoğunlaşmıştır. Oldukça yoğun katılımla gerçekleştirilen seminer 15.30 da sona ermiştir.

• Kahramanmaraş Avrupa Birliği Nedir ve Avrupa Birliği’nin Günlük Hayatımıza Etkileri Nelerdir Semineri Başarıyla Gerçekleştirildi

Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi, Kapasite Geliştirme Faaliyetleri kapsamında, "Avrupa Birliği Nedir ve Avrupa Birliği'nin Günlük Hayatımıza Etkileri Nelerdir" konulu seminer, kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 100 kişinin katılımı ile 4 Mart 2014 tarihinde Kahramanmaraş Saffron Hotelde gerçekleştirilmiştir.

Kahramanmaraş Valiliği AB, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi tarafından Avrupa Birliği Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen seminer kapsamında açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Dr. Erkan BULGAN, Avrupa Birliği'nin kuruluş aşamalarına değinerek, ileri demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi AB'nin ortak değerlerine dikkat çekmiş ve bu değerlerin aday ülkelerin de gerçekleştirmek istediği hedefler arasında olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, Avrupa Birliği üyelik sürecinin yerelde doğru anlaşılmasının önemli olduğunu belirterek bu kapsamda AB, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgi vermiş ve Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi kapsamında yapılan faaliyetlere değinmiştir. Seminerin katılımcılar açısından faydalı geçmesini temenni ederek konuşmasını bitirmiştir.

Açılış konuşmasından sonra söz alan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sanem BAYKAL, Avrupa Birliği'nin tarihçesi, genişleme politikaları, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin tarihsel gelişimi, dönüm noktaları ve müzakere sürecinde son durum hakkında karşılıklı soru cevap şeklinde katılımcıları bilgilendirmiştir. Programın son kısmında ise Avrupa Birliği Bakanlığı uzmanlarından Reşat Uğur KARACAN, bireysel başvuru süreci ve Avrupa Birliği'nin günlük hayatımıza etkileri konusunda sunumunu yapmıştır. Oldukça keyifli ve verimli geçen seminer saat 15.30 da sona ermiştir.

• Kahramanmaraş’ta ’’Başarılı Proje Yönetimi Bileşenleri" Konulu Eğitim Faaliyeti Başarıyla Tamamlandı

Kahramanmaraş Valiliği AB, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi tarafından 24-25 Şubat 2014 tarihleri arasında organize edilen “Başarılı Proje Yönetimi Bileşenleri” Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi, Kapasite Geliştirme Faaliyetleri kapsamında başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Hibe İzleme Uzmanı Jale Velibeyoğlu ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzmanlarından Saygın Tozlu'nun katıldığı eğitim programında, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının personelinden oluşan toplam 23 kişiye projelerde sıkça yapılan idari ve mali hatalar konusunda bilgi verilmiştir. Oldukça keyifli geçen eğitim programının ardından katılımcılara sertifika dağıtılmıştır.

Karaman

Karaman

Manisa

• Manisa İli Kapasite Geliştirme Faaliyeti "Rekabet Gücü İçin İnovasyon Çalıştayı" Tamamlandı

Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Kapasite Geliştirme Faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen "Rekabet Gücü İçin İnovasyon Çalıştayı" 20 Şubat 2014 tarihinde yapılan oturumlar ile tamamlandı. Elginkan Vakıf Müdür Sn İlhan ÜTTÜ'nün ve Valimiz Sn. Abdurahman SAVAŞ'ın açılış konuşmaları ile başlayan programda, KOBİ'lerin finansmanında, inovasyon finansmanına, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan kırsal kalkınma stratejilerine kadar geniş bir yelpazede konulara değinilmeye çalışıldı.

İkinci gün Erasmus+ Stratejik ortaklıklar ile başlayan oturum, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Manisa İl Koordinatörlüğünün yaptığı oturum ile tamamlandı.Çalıştay Programı yerel basın tarafından ilgi ile karşılandı. Bazı yerel haberlerden başlıklar aşağıda yer almaktadır.

www.haberyurdum.com

www.haberx.com

www.medyafaresi.com.tr

www.dha.com.tr

• Manisa Rekabet Güçü İçin İnovasyon Çalıştayı Sona Erdi

Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Kapasite Geliştirme Faaliyetleri kapsamında Manisa Valiliği tarafından gerçekleştirilen "Rekabet Gücü İçin İnovasyon Çalıştayı" 19 Şubat 2014 tarihinde gerçekleşmiştir. Manisa Valisi Sayın Abdurrahman Savaş’ın açılış konuşmalarının ardından program “AB Kobi Politikası” ve “Sanayi Sektöründe İnovasyon ve İnovasyonun Finansmanı” sunularıyla devam etmiş ve öğleden sonra “KOBİ’lerin Finansmanı” sunumlarıyla sona ermiştir.

Mardin

• Mardin’de Gündem: Avrupa Birliği Semineri

Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Kapasite Geliştirme Faaliyetleri kapsamında, 13-14 Şubat 2014 tarihlerinde Mardin Valisi Dr. Ahmet CENGİZ’ in başkanlığında, Mardin Hilton Garden Inn Otel’de gerçekleştirilen, “Mardin’de Gündem AB” semineri başarıyla tamamlandı. Mardin Valisi Dr. Ahmet CENGİZ açılış konuşmalarında “AB Proje fonlarından yeterince yararlanılmıyor. Ben biliyorum ki Türkiye AB fonlarına yeterli başvuru yapmadığı için geri dönen fonlar var. Bu konuda kaymakamlarımıza, siz katılımcılarımıza çok iş düşüyor. Öncelikle de bizim proje ofisimize çok iş düşüyor. Ben bu toplantıya ve burada konuşulanlara çok önem veriyorum” dedi.

Seminerin ilk gününe Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sanem Baykal ve AB Bakanlığı İstanbul Ofisinden Koordinatör Uzman Zelal Şen katılım gösterdi. Eğitim seminerine Vali yardımcıları, 10 İlçe Kaymakamı, İl Müdürleri, AB Birimleri temsilcileri, Yerel Hükümet yetkilileri ve STK’ların temsilcileri eksiksiz katılım sağladı.

AB sosyal politikalarına ve Kopenhag kriterlerine ve yerel yönetişime olan etkilerine ilişkin yerel karar verme mekanizmaları arasında farkındalığı artırmaya ve Avrupa Birliği temel politikaları konusunda bilgi düzeyini artırmaya yönelik verilen eğitim seminerinde:

• AB Nedir ?

• AB Türkiye İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi

• Müzakere Sürecinde Son Durum

• AB’nin Günlük Hayatımıza Etkileri

• AB’nin Günlük Hayatımıza Etkileri- İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usulleri

• AB Hibe Programları Hakkında Bilgilendirme

konuları işlendi.

Seminerin ikinci gününde ise; Siyasi İşler Başkanlığı’ndan Uzman Abdullah Seçkin Koçak ile Proje Uygulama Başkanlığı’ndan Ceyhan Çiçek sunumlarıyla katılım gösterdi.

Muğla

Muğla

Tekirdağ

Tekirdağ

Tarbzon

Tarbzon

• Trabzon’da ’’AB Projelerinde İdari ve Mali Esaslar’’ Eğitimleri Başarıyla Tamamlandı

Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi, Kapasite Geliştirme Faaliyetleri kapsamında Trabzon Valisi Sayın A.Celil ÖZ himayelerinde ''AB Projelerinde İdari ve Mali Esaslar'' eğitimi 12-13 Şubat 2014’te Trabzon’da gerçekleştirilmiştir. Program ve proje uygulama faaliyetleri kapsamında proje bütçesi, satın alma, İzleme Değerlendirme ve nihai rapor başlıkları altında ''AB Projelerinde İdari ve Mali Esaslar'' tüm ayrıntıları ve iyi uygulama örnekleriyle kursiyerlere aktarılmıştır.

''AB Projelerinde İdari ve Mali Esaslar'' Eğitimi Valilik, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Kamu Kurum ve Kuruluşlar ve STK’lardan 45 kişinin katılımı gerçekleşmiş olup, tanınırlığın ve görünürlüğün yaygınlaştırılması için yereldeab internet sitesinde yapılan haber ile sosyal medya iletişim aracılığında kullanılan (facebook ve Twitter’da) yapılan eğitim faaliyetleri paylaşılmıştır. Eğitimin sonunda Valilik tarafından kursiyerlere katılım belgesi verilmiştir.

• Trabzon’da AB Günleri: AB Nedir ve AB’nin Günlük Hayatımıza Etkileri Semineri Başarıyla Tamamlandı

Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Kapasite Geliştirme Faaliyetleri kapsamında “AB Nedir ve AB’nin Günlük Hayatımıza Etkileri” konulu seminer 6-7 Şubat 2014 tarihlerinde Trabzon’da geniş bir katılımcı grubun iştirakiyle başarıyla gerçekleştirilmiştir. Program Trabzon Valiliği’nden İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü AB Daimi Temas Noktası Program ve Projeler Koordinatörü Veysel BAŞER’in açılış konuşması ile başlamış olup, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Prof.Dr. Sanem BAYKAL ve Avrupa Birliği Bakanlığı uzmanları tarafından verilen AB Nedir, AB Türkiye İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi, Müzakere Sürecinde Son Durum, AB’nin Günlük Hayatımıza Etkileri, AB’nin Günlük Hayatımıza Etkileri-İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usulleri, AB Hibe Programları hakkında yaptıkları bilgilendirmeler sonucunda tamamlanmıştır.

• Trabzon’da Tarım ve Kırsal Kalkınma Programlarında Başarıyı Yakalamak Eğitimi Başladı

Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Kapasite Geliştirme Faaliyetleri kapsamında 3-4-5 Şubat 2014 tarihlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim salonunda kaymakamlıklar, belediye kamu kurum ve kuruluşlarının 35 uzman personelinin katılımı ile “Tarım Kırsal Kalkınmada Başarıyı Yakalamak” eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Eğitim Trabzon Valisi Sayın Abdil Celil ÖZ himayelerinde ve Trabzon İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcısı, Tarım Kısal Kalkınma İl Koordinatör Vekili ve İl Planlama ve Koordinasyon Müdürünün iştiraki ile gerçekleştirilmiştir. Eğitimler, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında, Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde gerçekleştirilen projelerin tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin sağlanması ve halk nezdinde AB’ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesi için valiliklerin AB ile ilgili konularda hizmet kapasitesinin artırılması amacıyla geliştirilmiştir. Söz konusu proje ile İl AB Daimi Temas Noktaları ve İl Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurullarının etkinliklerinin ve valilik AB birimlerinin teknik ve idari kapasitelerinin artırılması ile valiliklerin AB’ye üyelik sürecimiz konusunda ilde önder kuruluşlar haline gelmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Yalova

• "Herkes İçin Erasmus Herkes İçin Değişim Çalıştayı" Sona Erdi

“Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Kapasite Geliştirme Faaliyetleri” kapsamında Yalova Valiliği tarafından 30-31 Ocak 2014 tarihleri arasında Yalova’da "Herkes İçin Erasmus Herkes İçin Değişim Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayın ilk gününde, açılış konuşmalarının ardından Erasmus Plus Programı 2014-2020 dönemi ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu. Çalıştayın öğleden sonraki oturumu ve ikinci günü ise paralel çalıştaylarla devam etti.

• "Adım Adım AB Proje Yönetimi" Eğitimi Tamamlandı

AB Bakanlığı ve Yalova Valiliği İşbirliği ile yürütülen AB İşleri İçin Kapasite Oluşturma Projesi (VABpro) eğitim faaliyetlerinin ikincisi Yalova Uygulama Oteli’nde gerçekleştirildi.

"Adım Adım AB Proje Yönetimi" isimli Proje Uygulama ve Değerlendirme Eğitimi Proje Uzmanı Sayın Mehtap Tanrıverdi tarafından 3-4 Nisan 2014 tarihlerinde Yalova Uygulama Oteli toplantı salonunda verildi. Çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından proje yazma deneyimine sahip 30 kişinin katılımıyla gerçekleşen eğitim programında katılımcılar Hibe Sözleşmelerinin Yönetimi, Hibe Programları Uygulama Aşamaları ve Kuralları, Raporlama Prosedürleri, Satın Alma ve Görünürlük Kuralları hakkında bilgilendirildi.Ana Sayfa   |   Pilot İller   |   Haberler   |   Yayınlar   |   İletişim
Copyright 2013 by WYG Turkiye